Rentgo

Otomobillerin Tarihi


Çağımızın en önemli teknolojik buluşlarından olan otomobilin, tarihi 18. Yüzyılın sonunda enerji kaynağı olarak kullanılan buharın makinalarda kullanılmasıyla başlar ve  motorlarda enerji olarak petrolün kullanılmasıyla devam etmiştir. Son dönemlerde alternatif enerji kaynakları(elektrik, gaz vb.) ile çalışan otomobillerin üretilmesi ile de gün geçtikçe trafikte yerini alan otomobillerin kullanımını sürmektedir.
 
Otomobillerin Tarihi
 
Otomobil icat edilmesiyle birlikte insan ve yük taşımacılığı konusunda ana ulaşım aracı olarak kullanılmıştır.  2. Dünya Savaşı`ndan sonra gelişmekte olan ülkelerin en etkili endüstri kollarından birisi haline gelen otomotiv endüstrisi, günümüzde dahi ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle paralellik göstermektedir.
 
 
Her geçen potansiyelini artıran otomotiv sektöründe 1907 yılında 250.000 olan otomobil sayısı, 1914 yılında Ford markasının üretime geçmesi ile 500.000`e ulaşmış ve seri üretime geçilmesi ile birlikte 2. Dünya Savaşı dönemlerinde bu sayı 50 milyonun üzerine çıkmıştır.
 
Otomobillerin Tarihi
 
Savaşın ardından Almanya, Fransa gibi ülkelerin otomotiv sektöründeki etkinliğinin ve üretimlerinin artmasıyla 1975 yılında bu sayı 6 kat artarak 300 milyona ulaşmıştır. Günümüzde ise dünya üzerinde yıllık otomobil üretim miktarı 72 milyonu geçmektedir. 
 
Otomobillerin Tarihi
 
20.ve 21. Yüzyılda ülkeler için savaş sebebi olarak görülen enerji kaynağı petrol miktarının otomobil karşısında her geçen gün azalması ülkeler arasında petrol krizleri yaratmaktadır. 
 
Otomobillerin Tarihi
 
Otomobilin ulaşımda çığır açması ve bireylerin sosyal hayatlarında değişiklikler yaşamasına neden oldu. İnsanlar arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırması, toplumlar için yollar, otoyollar ile park yerleri gibi yeni altyapı gibi gereksinimleri doğurdu.
 
Otomobillerin Tarihi
 
 
 
Arabaların günümüzde aileler için olmazsa olmaz bir araç olarak görülmesi ile otomobiller toplum yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır.
 
 
 
Top